Seksuaaliterapia

Jatkokouluttaudun tällä hetkellä Seksuaaliterapeutiksi. Seksuaaliterapian tarkoitus on auttaa asiakasta vapautumaan
seksuaaliterveyteen tai -hyvinvointiin liittyvistä oireista, vaikeuksista tai käytöksestä.

Seksuaaliterapia eroaa neuvonnasta ensinnäkin jo asiakassuhteen pituuden osalta, terapiasuhteen pituus on tyypillisesti 5 – 20 tapaamiskertaa. Seksuaaliterapiassa ensisijaista on turvallisen tilan luominen asiakkaan ja terapeutin välille. Seksuaaliterapiassa yhdistellään eri psykoterapiasuuntauksia ja psykoterapeuttisia menetelmiä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhdessä asiakkaan kassa luomme tavoitteet terapialle, ja tarvittaessa näitä muokataan terapiaprosessin edetessä. Syyt seksuaaliterapiaan hakeutumiselle voivat olla hyvin moninaisia seksuaalisuuteen tai seksiin liittyviä asioita.

Seksuaaliterapia voidaan toteuttaa yksilö- tai pariterapiana. Tyypillisiä syitä seksuaaliterapia- asiakkaakseni hakeutumiselle ovat elämän kriisien tai sairauksien vaikutus seksuaalisuuteen, itsetunto- ongelmat, seksuaalinen väkivalta, lisääntymisterveyteen liittyvät haasteet, kuten tahattoman lapsettomuuden, keskenmenonlapsivuodeajan tai pakonomaisen seksikäyttäytymisen, eli seksiriippuvuuden vaikutukset seksuaalisuuteen ja parisuhteen seksielämään. Lisäksi mm. haluun, haluttomuuteen tai seksuaalitoimintoihin liittyvät haasteet, kuten kiihottumisvaikeudet ovat yleisiä syitä hakeutua seksuaaliterapiaan.

Seksuaaliterapia 60 minuuttia : 75 € (alv 0%)
Seksuaaliterapia 90 minuuttia: 100 € (alv 0%)

Terapiatapaamiset onnistuvat täysin etänä tai mukavasti Tampereen Amurissa.
Tilat sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien ja ratikkareitin varrelta.

Tapaaminen on mahdollista perua veloituksetta 24 tuntia ennen tapaamisen alkua.
Tämän jälkeen veloitamme myös käyttämättömästä tapaamisesta sovitun käyntimaksun.
Poikkeustilanteissa on myös mahdollista neuvotella tapaamisen siirrosta aikarajan jälkeenkin.

Millainen terapeutti olen?

Avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen on kaikessa asiakastyössäni pohja, minkä päälle työskentely on turvallista rakentaa. Olen positiivinen, empaattinen ja kannustava, mutta kuitenkin rohkea ja tavoitteellinen, enkä arkaile esittää rohkeita kysymyksiä asiakkaan pohdinnan tueksi. Lisäksi olen sensitiivinen ja avoin uudelle, mutta kuitenkin osaan tunnistaa oman osaamiseni rajat. Suhtaudun työhöni intohimoisesti, koko sydämelläni ja luottamuksella, asiakasta kunnioittaen ja kuunnellen. Terapeuttina pyrin konkreettisuuteen sekä tavoitteiden asettamisen sekä työkalujen ja menetelmien suhteen. Korkealentoisista korulauseista tai epärealistisista tavoitteista ei ole hyötyä, kun tavoitellaan muutosta.

Asiakas tekee terapiassa työn aina itse, minun tehtäväni on ohjata asiakas muutoksen alkuun, sekä antaa tarvittaessa lempeän sysäyksen uudelle polulle. Terapeuttina haluan myös kehittää osaamistani, kouluttautua aktiivisesti, sekä löytää muun muassa työnohjauksen ja kollegaverkostojen avulla itsestäni uusia tapoja toimia asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin palvelevaksi ammattilaiseksi.

Vinkkejä omaan seksuaalisuuteen somesta

Varaa aikasi nyt